Reviewers list

2022
Dr yasamin Sajjadi
Dr Najmeh Dorri
Mr hesam_kh1 hesam_kh1
Dr Roya Letafati
Dr alireza pourshabanan
دکتر محسن آسیب پور
Dr Vahid Nejad Mohammad
Prof Naser Nikoubakht
Dr Sara Sadidi - shiraz university
Dr Mokhtar ISSAIYAN
Miss elham alizadeh
Miss Azade Fesanqari
Mrs mansoureh sajjadi
Mr javad sadigi
Miss tahereh rahmatifard
Dr Marzieh ATHARI NIKAZM
Dr Hadisehalsadat Mousavi
2021
Dr yasamin Sajjadi
Dr Najmeh Dorri
Dr Hasan Zolfagari
Mr hesam_kh1 hesam_kh1
Dr Roya Letafati
Dr alireza pourshabanan
دکتر تورج زینی وند
دکتر محسن آسیب پور
Dr Vahid Nejad Mohammad
خلیل پروینی
Prof Naser Nikoubakht
Dr Leila Shobeiri
Dr naser nikoubakht
Prof Jalal Sokhanvar - Shahid Beheshti University
Dr Nahid Djalili Marand
شکرالله اسداللهی تجرق
Dr Mokhtar ISSAIYAN
Miss elham alizadeh
Mrs mansoureh sajjadi
Mr javad sadigi
2020
Dr yasamin Sajjadi
Dr Najmeh Dorri
Dr Hasan Zolfagari
Mr hesam_kh1 hesam_kh1
Dr Roya Letafati
Dr alireza pourshabanan
دکتر تورج زینی وند
خلیل پروینی
Prof Naser Nikoubakht
دکتر علی عباسی
شکرالله اسداللهی تجرق
Dr Sara Sadidi - shiraz university
Dr Mokhtar ISSAIYAN
Miss elham alizadeh
Mrs mansoureh sajjadi
Mr javad sadigi