راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات دوفصلنامة پژوهش‌های ادبیات تطبیقی

 

 خط‌ مشی مجله پژوهش‌های ادبیات تطبیقی

نشریۀ علمی "پژوهشهای ادبیات تطبیقی" به بررسی مناسبت‌ها و تعامل میان "ادبیات ملت‌های مختلف" و نیز "تعامل ادبیات با دیگر رشته‌های علوم انسانی" (جامعه‌شناسی، سیاست، اقتصاد، روان‌شناسی، فلسفه و...) و هنرهای زیبا(موسیقی، نقاشی، خطاطی، تئاتر، سینما و...) وعلوم طبیعی و پایه(شیمی، فیزیک، اخترشناسی، زمین‌شناسی، پزشکی، زیست شناسی و...) می‌پردازد. مباحث بینارشته‌ای و حیطه‌های پژوهشی جدیدتر مانند ادبیات مهاجرت و مهاجران، ادبیات و اگزوتیسم، ادبیات اقلیت‌ها، ادبیات و ترجمه پژوهی، جهانشمولی ادبیات، ادبیات پسااستعماری، ادبیات جهان، ادبیات و علوم دیجیتال، ادبیات و محیط زیست، ادبیات و تروریسم و... از اولویت‌های پژوهشی این مجله است.

1. تمام پژوهش‌های تطبیقی باید براساس مبانی نظری شناخته‌شده در ادبیات تطبیقی باشد، همچنین پژوهش‌هایی که پیشینة تحقیق نداشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.

2- مقالات صرفاً به‌صورت الکترونیک و از طریق نشانیhttp://jcll.ir  دریافت می‌شوند.

- مقالة ارسال‌شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

- پذیرش و چاپ مقاله، مشروط بر تأیید شورای نویسندگان است.

3-  زبان رسمی مجله، فارسی و ارائة چکیدة انگلیسی الزامی است.

4-  مقالات قابل‌چاپ در مجله به سه دسته، تقسیم می‌شوند:

الف) مقالات کامل پژوهشی. مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشیِ نویسنده و یا نویسندگان باشد.

ب) مقالات تحلیلی. به تعداد محدود و از اشخاص مجرب که دارای بصیرت کامل از موضوعی خاص هستند و تعداد قابل ‌قبولی مقالة پژوهشی نیز در زمینة مورد‌بحث به چاپ رسانده‌اند؛ پذیرفته می‌شود.

ج) نقد و بررسی اثر داخلی و خارجی افراد صاحب‌نظر در حوزة مورد بحث.

5- مجله از پذیرش مقالات بیش از 20 صفحه معذور است.

6- فصلنامه، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

7- مقالات برگرفته از رسالة پایان‌نامة دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

8- تعداد کلمات موجود در مقاله باید حداکثر 6500 کلمه باشد، مقالاتی که تعداد کلمات آنها  از حد مجاز بیشتر باشد مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

 

8-  مقالات ارسال شده باید دارای بخش‌های زیر باشد:

بخش های موجود در مقالة ارسالی:

الف) صفحة اول: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ رتبة علمی و نام مؤسسة متناظر هر یک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات شامل: نشانی پستی و نشانی پیام‌نگار (پست الکترونیکی).

ب) صفحة دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیدة فارسی (حداکثر 250 کلمه)؛ واژگان کلیدی (حداکثر پنج کلمه)؛ عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده انگلیسی (حداکثر 250 کلمه)؛ واژگان کلیدی انگلیسی (حداکثر پنج کلمه).

ج) صفحات بعدی: شامل مقدمه (تعریف موضوع، پرسش‌ها، فرضیه‌ها، روش تحقیق)؛ بدنة مقاله (بحث و بررسی)؛ فهرست منابع؛ ضمایم. 

تبصره 1: رسم‌الخط مقاله، بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم فاصله در تایپ الزامی است.

تبصره 2: ترجیحاً علاوه‌بر مقالة ارسال‌شده از طریق سامانة مجلات، یک نسخه از مقاله در صفحات کاغذ A4، یک‌رو به همراه سی‌دی آن نیز به دفتر مجله ارسال شود.

تبصره 3: جدول‌ها و شکل‌ها باید دارای عنوان و در صورت نیاز پانوشت ‌کامل، در انتهای آن‌ها باشند.

تبصره 4: اصطلاحات یا معادل‌های لاتین و توضیحات اضافی، بر‌حسب شماره و استفاده برای اولین‌بار در پانوشت و پی‌نوشت آورده شوند.

- حتی‌المقدور معادل‌های کوتاه در پانوشت (انتهای همان صفحه) و معادل‌های بلند و توضیحات اضافی، در پی‌نوشت (انتهای مقاله) آورده شوند.

تبصره 5: ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارة صفحه/صفحات) نوشته شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شمارة 12) درج شود.

تبصره 6: نام کتاب‌ها و نام مجلات در داخل متن به صورت سیاه و مورب (قلم شمارة 11) و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه» در داخل گیومه قرار گیرد.

9- شیوه نگارش منابع:

الف) کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار). نام کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

ب- مقاله: نام خانوادگی،نام. (سال انتشار مقاله). «نام مقاله». نام مجله و نام نشریة الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شمارة 11). دوره. تاریخ مراجعه به سایت.

10- نحوة نگارش مقالات:

الف- مقالات با استفاده از فونت ها و قلم: فارسی:  B نازنین (B nazanin) 12؛  عربیترادیشنال عربیک (Traditional Arabic) 14 و انگلیسی:  تایمز نیو رومن (Times New Roman) 11 تنظیم شوند؛ شمارة صفحه در متن در پایین هر صفحه درج شود.  فاصلة میان سطور 5/1سانتی‌متر باشد.  تصاویر باید در فرمت Jpeg ، با کیفیت تصویری dpi 300 و یا ppi 300 فرستاده شده؛ خوانا، روشن و دقیق باشند.

توجه: هیات تحریریه مجله بنا به صلاحدید، مجاز به اعمال داوری و حتی رد مقالات در هر مرحله از روند انتشار می باشد و در مورد آن مقالاتی که بر اساس مستندات، پیشتر منتشر شده اند و یا سرقت علمی محسوب می شوند، ارتباط علمی مجله با مولفان شان هم قطع خواهد شد.


مولفانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارند :   
به اطلاع می رساند مطابق قوانین نشریه امکان دریافت از مقالات دانشجویان یا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد وجود ندارد، در صورت تمایل به ادامه همکاری، اگر مقاله برگرفته از پایان نامه است نام استاد راهنما در غیر این صورت نام یک استاد (با رتبه علمی استادیار به بالا) را به عنوان فرد همکاری معرفی فرمایید

 

تلفن تماس:  09012260507 
(زمان پاسخگویی: روزهای فرد، ساعت 10-12)

آدرس ایمیل:  clrj@modares.ac.ir